Om Företaget

Företaget startades år 2006 av Anders Brandt.

Anders Brandts Entreprenad AB erbjuder sina kunder lojala, kompetenta resurser, en modern maskinpark med ett kundanpassat brett utbud, samt en smidig administration.

Företagets intention är att i så stor utsträckning som möjligt ha långa samarbeten med olika branscher/kunder för ekonomisk stabilitet Detta gynnar både uppdragsgivare, anställda och underentreprenörer.

Vi försöker i alla processer leva upp till våra ledord Service, Flexibilitet och Engagemang.

Merparten av företagets uppdrag ligger i Nordvästra Skåne men vi har inga geografiska begränsningar. Vi hjälper kommuner, kommunala bolag och privata aktörer med resurser vilket ger dem en styrka i att kunna skala upp och ned bemanningen. Genom våra resurser säkrar vi upp kundernas produktion vid ”eget” manfall. 

På Entreprenadsidan kan vi bistå med relevant maskinpark samt utbildade maskinförare för genomförandet av kortare eller längre uppdrag. Genom vår förmåga till flexibilitet i kombination av att vi agerar snabbt, blir vi en styrka och tillgång för våra uppdragsgivare.

Målsättning och vision för är att bedriva en effektiv och ekonomisk entreprenadverksamhet med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Vi strävar efter att aktivt driva utvecklingen inom entreprenadens arbetsområden med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, och personal.

Copyright Anders Brandts Entreprenad AB 2019 – Alla rättigheter förbehålles